Cennik badań endoskopowych

Gastroskopia230.00 zł
Gastroskopia + test na Helicobacater pylori310.00 zł
Gastroskopia + konsultacja330.00 zł
Kolonoskopia380.00 zł
Kolonoskopia + konsultacja480.00 zł
Rektosigmoidoskopia280.00 zł
Rektosigmoidoskopia + konsultacja380.00 zł
Badanie na obecność Helicobacter Pylori w kale54.00 zł
Znieczulenie gazem rozweselającym do gastroskopii - NOWOŚĆ 70.00 zł
Znieczulenie gazem rozweselającym do kolonoskopii - NOWOŚĆ 130.00 zł
Usunięcie polipa o średnicy poniżej 1 cm 200.00 zł
Usunięcie polipa o śr. poniżej 1 cm (kolejny polip)100.00 zł
Znieczulenie ogólne (narkoza) - 1 badanie350.00 zł
Znieczulenie ogólne (narkoza) - 2 badania550.00 zł
Badanie histopatologiczne wycinków (pierwszy wycinek)100.00 zł
Badanie histopatologiczne wycinków (każdy kolejny wycinek)60.00 zł
Znakowanie zmian nowotworowych tkanek tuszem BlackEye230.00 zł
Badanie immunohistochemiczne - 1 przeciwciało100.00 zł
Konsultacja gastroenterologiczna150-200.00 zł
Nocleg w apartamencie dla pacjenta spoza Szczecina 90.00 zł
Koagulacja argonowa zmian angiodysplastycznych200.00 zł