Cennik badań endoskopowych

Gastroskopia350.00 zł
Gastroskopia + test na Helicobacater pylori450.00 zł
Kolonoskopia550.00 zł
Rektosigmoidoskopia400.00 zł
Badanie na obecność Helicobacter Pylori w kale60.00 zł
Znieczulenie gazem rozweselającym do gastroskopii - NOWOŚĆ 70.00 zł
Znieczulenie gazem rozweselającym do kolonoskopii - NOWOŚĆ 130.00 zł
Konsultacja gastroenterologiczna250.00 zł
Wymiana PEG (przezskórnej endoskopowej gastrostomii)750.00 zł
Analgosedacja dożylna100.00
Usunięcie polipa o średnicy poniżej 1 cm 300.00 zł
Usunięcie polipa o śr. poniżej 1 cm (kolejny polip)200.00 zł
Usunięcie dużego polipa z monitorowaniem specjalistycznym (osobna wizyta)od 1800.00 zł
Klipsowanie po polipektomii150.00 zł
Znieczulenie anestezjologiczne (narkoza) do gastroskopii 400.00 zł
Znieczulenie anestezjologiczne (narkoza) do kolonoskopii450.00 zł
Znieczulenie anestezjologiczne (narkoza) - 2 badania700.00 zł
Badanie histopatologiczne wycinków (każdy wycinek)100.00 zł
Znakowanie zmian nowotworowych tkanek tuszem BlackEye230.00 zł
Nocleg w apartamencie dla pacjenta spoza Szczecina 100.00 zł
Koagulacja argonowa zmian angiodysplastycznych
(w zależności od powierzchni)
300-900.00 zł