Cennik badań endoskopowych

Gastroskopia (znieczulenie w cenie)250.00 zł
Gastroskopia + test na Helicobacater pylori330.00 zł
Kolonoskopia (znieczulenie w cenie)400.00 zł
Rektosigmoidoskopia300.00 zł
Badanie na obecność Helicobacter Pylori w kale54.00 zł
Znieczulenie gazem rozweselającym do gastroskopii - NOWOŚĆ 70.00 zł
Znieczulenie gazem rozweselającym do kolonoskopii - NOWOŚĆ 130.00 zł
Konsultacja gastroenterologiczna200.00 zł
Wymiana PEG500.00 zł
Usunięcie polipa o średnicy poniżej 1 cm 200.00 zł
Usunięcie polipa o średnicy powyżej 1 cm 1800.00 zł
Usunięcie polipa o śr. poniżej 1 cm (kolejny polip)100.00 zł
Znieczulenie ogólne (narkoza) - 1 badanie350.00 zł
Znieczulenie ogólne (narkoza) - 2 badania550.00 zł
Badanie histopatologiczne wycinków (pierwszy wycinek)100.00 zł
Badanie histopatologiczne wycinków (każdy kolejny wycinek)60.00 zł
Znakowanie zmian nowotworowych tkanek tuszem BlackEye230.00 zł
Nocleg w apartamencie dla pacjenta spoza Szczecina 90.00 zł
Koagulacja argonowa zmian angiodysplastycznych
(w zależności od powierzchni)
200-600.00 zł