Rada naukowa ds. badań klinicznych

  • dr n. med. Agata Bednarek – przewodnicząca 
  • prof. Tadeusz Dębniak – członek
  • dr n. med. Beata Gawdis-Wojnarska – członek
  • lek. med. Małgorzata Miakisz – członek
  • mgr Anita Terlecka - sekretarz