Weź udział w badaniu klinicznym

Obecnie poszukujemy pacjentów cierpiących z powodu niewydolności serca do udziału w badaniu klinicznym nowego leku.

Co to jest niewydolność serca?

Niewydolność serca to stan, w którym nieprawidłowa struktura lub funkcjonowanie serca uniemożliwia jego normalną pracę. W konsekwencji dochodzi do gromadzenia płynów w organizmie, powiększenia jam serca oraz niekorzystnych zmian w układzie hormonalnym.

Zazwyczaj niewydolność serca wywołana jest upośledzeniem funkcji wyrzutowej bądź napełniania komór serca. 

Jej kluczowymi objawami są duszność i zmęczenie spowodowane początkowo wysiłkiem, a w zaawansowanym stadium występujące w spoczynku. Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową (HFPEF – heart failure with preserved ejection fraction) stanowi >50% wszystkich przypadków niewydolności serca. R

Rozpoznanie wymaga spełnienia trzech kryteriów:

 • występowania podmiotowych i przedmiotowych objawów niewydolności serca
 • potwierdzenia prawidłowej lub jedynie nieznacznie upośledzonej funkcji skurczowej lewej komory
 • udokumentowania dysfunkcji rozkurczowej lewej komory
Image

Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową (HFPEF – heart failure with preserved ejection fraction) stanowi >50% wszystkich przypadków niewydolności serca. 

Objawy niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową

Za zasadniczy objaw podmiotowy niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową (także u pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową) uważa się duszność, będącą najwcześniejszym przejawem wzrostu ciśnienia w żyłach płucnych. Zmęczenie i osłabienie mięśniowe wiążą się na ogół ze zmniejszoną w stosunku do zapotrzebowania pojemnością minutową serca i są bardziej charakterystyczne dla niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową.

Kryteria rozpoznania niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową

 • objawy niewydolności serca
 • zachowana funkcja skurczowa lewej komory
 • zaburzenia relaksacji bądź podatności lewej komory

Przyczyny niewydolności serca

 • zawał serca, 
 • nadciśnienie tętnicze
 • choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)
 • choroby zastawkowe 
 • kardiomiopatia (rozstrzeniowa i przerostowa)
 • infekcje obejmujące mięsień sercowy
koordynator.jpg

Czynniki ryzyka niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową:

 • starszy wiek
 • płeć żeńska
 • otyłość
 • cukrzyca
 • nadciśnienie tętnicze (szczególnie z towarzyszącym przerostem mięśnia lewej komory)
 • choroba wieńcowa.

Jakie są objawy niewydolności serca?

 • osłabienie 
 • szybkie męczenie się
 • duszność (uczucie braku tchu) 
 • obrzęki nóg (zwykle zlokalizowane są w okolicy kostek i goleni) 
 • kołatanie serca 
 • zawroty głowy
 • utrata przytomności podczas wysiłku fizycznego.

Jak leczy się niewydolność serca?

Farmakoterapia

 1. ACE-inhibitory - inhibitory konwertazy;
 2. Leki moczopędne - diuretyki;
 3. Glikozydy;
 4. Beta-blokery;
 5. Antagoniści wapnia - blokery receptorów wapniowych.

Leczenie zabiegowe:

 1. Angioplastyka;
 2. By-passy;
 3. Operacja zastawek serca

Stopnie niewydolności serca według NYHA - New York Heart Assotiation

Leczenie farmakologiczne:

I. bez dolegliwości przy zwykłych czynnościach, choroba serca bez niewydolności;

II. umiarkowane dolegliwości przy zwykłych czynnościach, upośledzenie wydolności fizycznej;

III. znaczne upośledzenie wydolności fizycznej widoczne przy zwykłych czynnościach;

IV. duszność spoczynkowa.

lekarz.jpg

Kryteria kwalifikacyjne do badania

Udokumentowana diagnoza stabilnej objawowej niewydolności serca, która jest obecnie leczona diuretykami pętlowymi

Kontakt z koordynatorem badania

Image

Agata Chromińska

Zgłoś swój udział w badaniu klinicznym

Podaj prawidłowe dane.
Nieprawidłowe dane
Podaj prawidłowe dane.
Podaj prawidłowe dane.
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane