Weź udział w badaniu klinicznym

Obecnie poszukujemy pacjentów cierpiących z powodu miastenii do udziału w badaniu klinicznym nowego leku.

Kryteria kwalifikacyjne do badania

Wiek 18-75 lat.

Diagnoza miastenii uogólnionej.

Kryteria wyłączenia:

Miastenia oczna

Ciąża lub karmienie piersią

Aktywny nowotwór złośliwy

Terapia nowym lekiem jest dodana do leczenia bazowego, stąd nie ma potrzeby odstawiania obecnie przyjmowanych leków.

Leczenie jest długoletnie.

Kontakt z koordynatorem badania

Image

Agnieszka Antczak-Krawczyk

Zgłoś swój udział w badaniu klinicznym

Podaj prawidłowe dane.
Nieprawidłowe dane
Podaj prawidłowe dane.
Podaj prawidłowe dane.
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane