Weź udział w badaniu klinicznym

Obecnie poszukujemy pacjentów cierpiących z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów do udziału w badaniu klinicznym nowego leku.

Co to jest Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)?

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest to przewlekła układowa choroba zapalna o podłożu autoimmunologicznym, która postępując powoduje zniszczenia w obrębie tkanek stawów wraz z upośledzeniem ich funkcji, czemu towarzyszą bóle, obrzęki i sztywność poranna. Z biegiem czasu choroba może doprowadzać do powikłań stawowych i układowych, ktorych konsekwencją jest niesprawność, a nawet przedwczesna śmierć.

Przebieg choroby RZS

Zmiany obserwowane w stawach początkowo polegają na przeroście błony maziowej (która wyściela stawy i produkuje płyn stawowy), co jest spowodowane zwiększonym występowaniem tzw. ziarniny zapalnej, składającej się z naczyń i naciekających komórek. Pogrubiała ziarnina, zwana łuszczką, wyścieła chrząstkę, sprzyjając jej niedokrwieniu i zniszczeniu, następnie niszcząc powierzchnie stawowe kości i dalsze elementy stawu oraz struktury okołostawowe.

Po ustąpieniu procesu zapalnego, na skutek procesów regeneracyjnych, dalsze ograniczenie ruchomości może być powodowane przykurczami z tkanki włóknistej. 

485012854.jpg

Przyczyny RZS

Przyczyna choroby, mimo intensywnych badań, pozostaje nieznana. Uważa się, że w jej rozwoju bierze udział szereg czynników pochodzenia genetycznego i środowiskowego. Na reumatoidalne zapalenie stawów choruje ok. 1% populacji, w przypadku krewnych I stopnia chorych na RZS ryzyko zachorowania jest dwu- trzykrotnie wyższe. 

Jakie są objawy Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)?

 • ból i obrzęk stawów drobnych: nadgarstkowych, śródręczno-palcowych, międzypaliczkowych bliższych rąk, a także drobnych stawów stóp
 • uczucie sztywności porannej
 • nasilone uczucie zmęczenia,

Jak diagnozujemy Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)?

Diagnoza ustalana jest na podstawie opracowanych w 2010 r. nowych kryteriów zestawionych przez EULAR i ACR, które uwzględniają objawy kliniczne - rodzaj i czas trwania zapalenia stawów, obecność czynnika reumatoidalnego i przeciwciał przeciwciał anty-CCP oraz obecność wskaźników ostrej fazy – przyspieszonego OB i zwiększonego stężenia białka C-reaktywnego. Pomocne w rozpoznawaniu są rentgenogramy zajętych stawów, w których można stwierdzić typowe cechy RZS, jednakże nacisk kładziony na wczesne rozpoznawanie i leczenie choroby sprawił, że typowy obraz zmian w badaniu RTG nie jest już wymagany do rozpoznania.

Reumatoidalne zapalenie stawów wymaga różnicowania z innymi chorobami zapalnymi i chorobami stawów: Łuszczycowym Zapaleniem Stawów (ŁZS), toczniem układowym (TRU, SLE), zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK), chorobą zwyrodnieniową, mieszaną chorobą tkanki łącznej, zespołem Sjögrena, zapaleniem stawów w przebiegu chorób wirusowych, zapaleń wirusowych i bakteryjnych czy objawami stawowymi chorób nowotoworowych.

lekarz.jpg

Jak leczymy Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)?

Farmakoterapia:

 • metotreksat (MTX) będący lekiem pierwszego rzutu,
 • sulfasalazyna (SSZ), 
 • leflunomid (LEF), 
 • sole złota, 
 • cyklosporyna A, 
 • chlorochina lub hydroksychlorochina, 
 • glikokortykosterydy (możliwie krótkotrwale),
 • niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ, NSAID)
 • leki biologiczne (przeciwciała monoklonalne, skierowane przeciwko wybranemu czynnikowi biorącemu udział w podtrzymywaniu stanu zapalnego, np. TNF-α, czy IL-6),
 • tofacytynib (niebiologiczny lek celowany).

Metody niefarmakologiczne:

 • ćwiczenia mające poprawić ogólną sprawność i siłę mięśni,
 • konsultacje psychologiczne, 
 • leczenia ortopedyczne polegające m.in. na korekcji przykurczy czy endoprotezoplastyce. 

Celem leczenia RZS jest wprowadzenie chorego w remisję kliniczną, czyli okres, w którym nie stwierdza się w badaniu podmiotowym ani przedmiotowym, i w badaniach dodatkowych cech aktywności choroby.

Jeśli spełniasz poniższe kryteria, potencjalnie kwalifikujesz się do udziału w badaniu

Wiek powyżej 18 lat

Rozpoznane reumatoidalne zapalenie stawów

Aby wziąć udział w badaniu wypełnij formularz poniżej lub skontaktuj się bezpośrednio z koordynatorem bdania.

Zgłoś swój udział w badaniu klinicznym

Podaj prawidłowe dane.
Nieprawidłowe dane
Podaj prawidłowe dane.
Podaj prawidłowe dane.
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Skontaktuj się z koordynatorem badania

Image

Anna Majerska (Nowa Sól)