Weź udział w badaniu klinicznym

Obecnie poszukujemy pacjentów cierpiących z powodu zesztywniającego zapalenie stawów kręgosłupa 
do udziału w badaniu klinicznym nowego leku.

Co to jest zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa?

ZZSK, czyli zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa należy do chorób reumatycznych z grupy spondyloartropatii. Są to przewlekłe choroby zapalne zajmujące kręgosłup i stawy krzyżowo-biodrowe, czasami także inne stawy (kończyn) oraz inne narządy, np. oko i skórę.

Przyczyna zachorowania na którąś ze spondyloartropatii, podobnie jak na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) czy toczeń układowy (TRU, SLE) pozostaje nieznana, ale udowodniono, że etiologia ta jest kombinacją czynników genetycznych i występujących w środowisku.

503518596.jpg

W zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa objawy choroby rozpoczynają się przed 40 rokiem życia, chorują częściej mężczyźni, obserwowane są częstsze zachorowania w obrębie rodzin, a podstawowym objawem jest zapalny ból kręgosłupa (ZBK). 

ZBK ma swoją charakterystykę, co przy dokładnym zbieraniu wywiadu z chorym, już na podstawie objawów może zasugerować, że mamy do czynienia z ZZSK.

Nazwa choroby - zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa - dość dobrze charakteryzuje jej naturalny (nieleczony) przebieg: początkowy ból i sztywność przeradza się w ograniczenie ruchomości, proces zapalny obejmuje także pierścienie włókniste i więzadła kręgosłupa, doprowadzając do dalszego ograniczenia ruchomości, zniesienia fizjologicznych krzywizn kręgosłupa, pojawiają się także patologiczne kostne połączenia pomiędzy kręgami, aż do całkowitego zrostu kręgosłupa i całkowitego braku ruchomości. W badaniu radiologicznym stan taki określa się mianem “kija bambusowego”. Czasami występuje zapalenie stawu lub stawów obwodowych,

Jakie są objawy zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa?

Objawy główne:

 • ból kręgosłupa
 • sztywność Kręgosłupa - najbardziej nasilona w godzinach porannych, zmniejszająca się lub ustępująca w trakcie ćwiczeń fizycznych, stopniowe (czasem trudne do zauważenia)
 • stopniowe (czasem trudne do zauważenia) ograniczenie ruchomości kręgosłupa (zginanie do przodu, tyłu i na boki, a także zmniejszenie różnicy w obwodzie klatki piersiowej podczas wdechu i wydechu). 
 • ból w klatce piersiowej.
koordynator.jpg

Objawy towarzyszące:

 • zmęczenie
 • zapalenie tęczówki lub błony naczyniowej oka (może pojawiać się jeszcze przed wystąpieniem objawów stawowych lub nawracać, przybierając postać tzw. zespół czerwonego oka z bólem i pieczeniem,  światłowstrętem, przekrwieniem spojówek i pogorszeniem ostrości wzroku lub skąpoobjawowo).

Rzadsze objawy współistniejące:

 • zapalenie aorty wstępującej
 • niedomykalność zastawek serca
 • zwłóknienie płuc
 • zapalenie błony śluzowej jelit
 • amyloidoza
 • zapalenie prostaty

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa diagnozujemy poprzez analizę charakteru bólu i wykluczenie jego innych przyczyn, np. bólu spowodowanego przeciążeniem, współistniejących objawów, a także w oparciu o ocenę występowania ograniczeń ruchomości kręgosłupa, ocenę charakteru zmian w badaniach obrazowych, głownie rentgenowskich, pomocniczo także USG i MRI. 

Jak diagnozujemy zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa?

Wśród badań laboratoryjnych wykonywanych przy podejrzeniu ZZSK największą rolę pełni badanie krwi na obecność antygenu HLA-B27. Jest to antygen głównego układu zgodności tkankowej, który w ogólnej populacji (czyli u wszystkich ludzi na świecie) występuje tylko u ok. 8%, ale wśród chorych na ZZSK stwierdza się go u 95% chorych.

W przypadkach chorych, którzy mimo rozpoznania ZZSK nie mają antygenu HLA-B27 stwierdzono, że objawy choroby pojawiają się ok. 10 lat później. Badanie antygenu HLA-B27 może być wykonane na zlecenie reumatologa, także w laboratoriach komercyjnych, a także w laboratoriach zajmujących się typowaniem antygenów zgodności tkankowej, na przykład w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

W ostatnich latach, kładąc nacisk na wcześniejsze wdrażanie leczenia i wykorzystując rozwój nowych technik obrazowania zmian, zaczęto wyróżniać spondyloartropatię osiową (axSpA), która nie spełnia jeszcze wszystkich kryteriów ZZSK, ale może być jego wczesną fazą, która mogłaby się szybciej i łatwiej poddawać leczeniu.
lekarz.jpg

Jak leczymy zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa?

Wytyczne leczenia ZZSK zostały ustalone przez grupy ekspertów zrzeszonych w EULAR i ASAS, i obejmują:

Leczenie niefarmakologiczne: 

 • edukacja pacjenta, 
 • regularne wykonywanie ćwiczeń fizycznych, 
 • stosowanie fizjoterapii i z podkreśleniem roli stowarzyszeń chorych, 
 • w razie konieczności leczenia chirurgicznego. 

Leczenie farmakologiczne:

 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ, NSAID), które według najnowszych badań nie tylko działają przeciwbólowo i przeciwzapalnie, ale także mogą modyfikować patologiczny proces kościotworzenia. 
 • sulfasalazyny (zastosowanie możliwe w przypadku równoczesnego zapalenia stawu obwodowego)
 • miejscowo glikokortykosteroidy (GKS). 
 • leczenia biologiczne lekami z grupy anty-TNFα lub secukinumabu. 

Trwają również badania nad nowymi cząsteczkami, które mogłyby okazać się skuteczne w terapii ZZSK oraz badania nad wyjaśnieniem mechanizmów występujących w tej chorobie.

Twoja Przychodnia

Kryteria kwalifikacyjne do badania

Wiek od 18 do 65 lat

Diagnoza zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (potwierdzona dokumentacją medyczną)

Aktualnie występujący ból kręgosłupa

Brak przeciwwskazań do badania rezonansu magnetycznego kręgosłupa.

Kontakt z koordynatorem badania

Image

Jakub Dec

Zgłoś swój udział w badaniu klinicznym

Podaj prawidłowe dane.
Nieprawidłowe dane
Podaj prawidłowe dane.
Podaj prawidłowe dane.
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane