Co to jest zespół bolesnego pęcherza (ZBS)?

Zespół bolesnego pęcherza moczowego/śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (BPS/IC – painful bladder syndrome /IC – intestitial cystitis) należy do przewlekłych schorzeń zapalnych. Zgodnie z definicją Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (International Continence Society – ICS) BPS jest definiowany jako zespół objawów charakteryzujący się bólem w okolicy nadłonowej w fazie gromadzenia moczu z towarzyszącym częstomoczem i/lub nokturią przy braku lokalnych schorzeń mogących tłumaczyć te objawy. 

Etiopatogeneza PBS/IC jest wieloczynnikowa i złożona. Subiektywne odczucia chorych na BPS oraz zmiany stwierdzane u nich obiektywnie są identyczne jak w przypadku śródmiąższowego zapalenia pęcherza (IC - interstitial cystitis), dlatego w literaturze medycznej te jednostki traktowane są wspólnie.

Określa się je również mianem bladder pain syndrome. Nazwa "śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego" opisuje konkretne zmiany histopatologiczne, natomiast "zespół bolesnego pęcherza" - charakter dolegliwości. 

625387182.jpg

Jakie są objawy BPS/IC?

 • ból w obrębie miednicy trwający dłużej niż 6 miesięcy
 • uczucie ucisku lub dyskomfort z towarzyszącym co najmniej jednym innym objawem ze strony dolnych dróg moczowych, tj. parcie naglące lub częstomocz.
 • wykluczenie typowych schorzeń prowadzących do wystąpienia podobnych objawów
koordynator.jpg

Jak leczymy BPS/IC?

 • Leczenie behawioralne/dietetyczne.
  1. kontrola godzin mikcji, 
  2. trening pęcherza moczowego
  3. kontrola ilości przyjmowanych płynów
 • Farmakoterapia.
  • hydroksyzyna, 
  • amitryptylina, 
  • polisiarczan pentozanu sodu
  • leki przeciwbólowe
  • leki antyalergiczne
  • gabapentyna
  • sterydy
  • leki immunosupresyjne
 • Terapia dopęcherzowa.
  • polisiarczan pentozanu sodu, 
  • DMSO, 
  • toksyna botulinowa w połączeniu z hydrodystensją
 • Leczenie zabiegowe.
  • Hydrodystensja pęcherza moczowego
  • Technologia EMDA (Electromotive Drug Administration)
  • Przezcewkowa elektroresekcja/koagulacja zmian w pęcherzu moczowym
  • Toksyna botulinowa BTX-A
  • Terapia hiperbaryczna
  • Neuromodulacja
 • Leczenie operacyjne.
  • cystektomia z pozostawieniem trójkąta pęcherza moczowego, 
  • resekcja trójkąta pęcherza moczowego 
  • cystektomia radykalna z uretrektomią.
Image

Rejestracja pacjenta

Adres

ul. Słowackiego 19
71-434 Szczecin