Konsultacja dietetyczna z 14-dniowym planem żywieniowym – 45 min