Konsultacja dietetyczna z 7-dniowym planem żywieniowym – 45 min