Konsultacja dietetyczna z elementami edukacji żywieniowej (bez planu żywieniowego) – 45 min