Cennik badań endoskopowych

Gastroskopia230.00 zł
Gastroskopia + test na Helicobacater pylori310.00 zł
Gastroskopia + konsultacja330.00 zł
Kolonoskopia380.00 zł
Kolonoskopia + konsultacja480.00 zł
Rektosigmoidoskopia280.00 zł
Rektosigmoidoskopia + konsultacja380.00 zł
Usunięcie polipa o średnicy poniżej 1 cm 200.00 zł
Usunięcie polipa o śr. poniżej 1 cm (kolejny polip)100.00 zł
Znieczulenie ogólne (narkoza) - 1 badanie320.00 zł
Znieczulenie ogólne (narkoza) - 2 badania520.00 zł
Badanie histopatologiczne wycinków (pierwszy wycinek)100.00 zł
Badanie histopatologiczne wycinków (każdy kolejny wycinek)60.00 zł