Holter ciśnieniowy, holter RR, ABMP (ambulatory blood pressure monitoring)

Holter RR ciśnieniowy to jedno z najpopularniejszych badań kardiologicznych, polegające na całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego. Badanie opiera się na wielokrotnych pomiarach ciśnienia tętniczego przeprowadzanych w ciągu całej doby za pomocą aparatu noszonego stale przez pacjenta. Wynik holtera ciśnieniowego traktowany jest jako bardziej wiarygodny, niż pojedynczy wynik badania przeprowadzanego w trakcie konsultacji kardiologicznej. Po zakończeniu badania wyniki pomiarów przetwarzane są przez system komputerowy, pozwalający na określenie średniego ciśnienia tętniczego w różnych przedziałach czasu.

Wyniki analizowane i opisywane są przez lekarza kardiologa. Na podstawie badania, możliwe jest wykrycie nieprawidłowości w pracy serca, a także wdrożenie odpowiedniego leczenia. Ponadto badanie umożliwia odróżnienie utrwalonego nadciśnienia tętniczego od tzw. „nadciśnienia białego fartucha”.

Image

Czym jest holter RR?

Holter RR to przenośny aparat, wyposażony w mankiet, zakładany na ramię pacjenta oraz w urządzenie rejestrujące, zapisujące w pamięci każdy pomiar ciśnienia.

Urządzenie można nosić przez cały czas trwania pomiaru swobodnie przy pasie. Holter RR mierzy wartość ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, a także częstotliwość rytmu serca. Urządzenie wyposażone jest także w przycisk, który pozwala na dokonanie pomiaru ciśnienia w sytuacjach nagłych, np. gdy samopoczucie pacjenta ulega pogorszeniu.

Image

Jak przebiega badanie?

Urządzenie montowane jest i włączane przez lekarza podczas wizyty lekarskiej.
W trakcie trwania pomiarów mankietu aparatu nie wolno ściągać ani przekładać. Mankiet napompowuje się automatycznie w regularnych odstępach czasu – co 15 minut w ciągu dnia, co 30 minut w nocy.


By badanie było miarodajne, istotne jest, by pacjent funkcjonował normalnie i wykonywał codzienne czynności. Powinien również przyjmować wszystkie zażywane na co dzień leki, jeżeli lekarz nie zadecyduje inaczej.
Aparatu nie wolno narażać na kontakt z wodą lub wilgocią w trakcie wykonywania czynności higienicznych. Podczas wykonywania pomiaru ciśnienia ręka powinna być wyprostowana, by nie zaburzać pomiarów.

Lekarz może poprosić pacjenta o prowadzenie dzienniczka, w którym odnotowywane będą wszelkie wykonywane czynności (marsz, bieg, silne zdenerwowanie), pory snu (drzemki, początek i zakończenie snu nocnego), pory zażywania leków oraz wszelkich pojawiających się dolegliwości.

Image

Jak się przygotować do badania holterem RR?

Badanie holterem ciśnieniowym nie wymaga specjalistycznych przygotowań.
Na wizytę warto ubrać koszulkę z krótkim rękawem, by umożliwić swobodne założenie mankietu na ramię. Mankiet musi mieć kontakt ze skórą pacjenta.

Jakie są wskazania do wykonania Holtera ciśnieniowego?

  • diagnoza i kontrola nadciśnienia oraz niedociśnienia tętniczego
  • ocena skuteczności stosowanego leczenia
  • odróżnienie nadciśnienia tętniczego utrwalonego od „nadciśnienia białego fartucha”
  • ocena ciśnienia w czasie codziennej aktywności
  • wykrycie nagłych zmian ciśnienia
  • znalezienie przyczyny występujących u pacjenta objawów

Jakie są przeciwwskazania do wykonania holtera ciśnieniowego?
Nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonania badania. Badanie jest nieinwazyjne i bezpieczne. Holter ciśnieniowy można wykonywać niezależnie od wieku i stanu zdrowia pacjenta. Badanie może być również wykonywane u kobiet w ciąży.

Image