Projekt pn. „ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM – bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego realizowane przez placówkę Twoja Przychodnia Szczecińskie Centrum Medyczne” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych 

OFERTA PRACY: SPECJALISTA DS. OBSŁUGI BIURA PROJEKTU (umowa na 27 miesięcy – od 10.2020, wynagrodzenie: 2428zł netto) 

Projekt „ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM – bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego realizowane przez placówkę Twoja Przychodnia Szczecińskie Centrum Medyczne” 

Nr projektu RPZP.06.08.00-32-K002/20 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020. 

Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne. 

Realizowany przez: 

UROMED JAKUB KOTERAS 

WYMAGANIA DLA KANDYDATA: 

  • min. Średnie wykształcenie 
  • 2 lata doświadczenia w obszarze ochrony zdrowia 
  • empatia i zaangażowanie 

OBOWIĄZKI NA STANOWISKU SPECJALISTY DS. BIURA PROGRAMU: 

  • udzielanie informacji o programie zdrowotnym pacjentom oraz lekarzom 
  • przyjmowanie ankiet składanych przez pacjentów, wydawanie instrukcji, umawianie na wizyty oraz opieka nad pacjentem w przychodni 
  • wprowadzanie danych demograficznych do bazy komputerowej (SI-PBP) 

Osoby zainteresowane zatrudnieniem, prosimy o składanie CV zawierających klauzulę poufności na adres: 

scm@twojaprzychodnia.com