Badanie histopatologiczne wycinków (każdy wycinek)