...
Zadbaj o swoje 
piękno 
ciało 
już teraz!

Projekty unijne

 Projekt: „Ergonomiczna praca się opłaca” 

Numer i nazwa Działania: RPZP.06.08.00 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne. 

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, dla osi priorytetowej: RPZP.06.00.00 Rynek pracy, 

Podmiot realizujący projekt: UROMED Jakub Koteras 

Projekt realizowany jest na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego. 

Projekt przeznaczony jest dla Uczestników projektu, którzy: 

  • są pracownikami firmy UROMED Jakub Koteras z siedzibą w Szczecinie (kod pocztowy 71-434), ul. Słowackiego 19, NIP 7631554757, zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę w wymiarze min. 1/2 etatu i wykonują pracę na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

Zadaniem Projektu jest wsparcie dla pracowników poprzez zakup ergonomicznych urządzeń do utrzymania czystości oraz ergonomicznego sprzętu dla pracowników administracji, które poprawią warunki pracy. 

Okres realizacji: 01.05.2023 r. – 30.07.2023 r. 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 

Całkowita wartość projektu wynosi 197 835,00 zł, w tym: 

  • dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 167 595,37 zł, 
  • wkład własny wynosi 30 239,63 zł. 

Projekt „ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM – bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego realizowane przez placówkę Twoja Przychodnia Szczecińskie Centrum Medyczne” realizowany przez UROMED JAKUB KOTERAS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.06.00.00. Rynek pracy, Działanie RPZP.06.08.00 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.


Wartość projektu: 2 250 886,37 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 1 913 253,41 zł

W związku z przystąpieniem naszej firmy do projektu pn. „ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM – bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego realizowane przez placówkę Twoja Przychodnia Szczecińskie Centrum Medyczne” 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z załączonymi informacjami:

Postępowania zakończone