...
Zadbaj o swoje 
piękno 
ciało 
już teraz!

Badania kliniczne

Co to są badania kliniczne? 

Badania kliniczne są to programy badań nad lekami, prowadzone z udziałem pacjentów, mające na celu określenie czy nowa forma terapii jest bezpieczna i jaka jest jej skuteczność. Badania kliniczne mogą również służyć sprawdzeniu nowych metod zapobiegania chorobom. W efekcie prowadzonych badań określone są nowe sposoby zapobiegania, diagnozowania lub leczenia poszczególnych chorób.

Postęp w medycynie 

Badania kliniczne w bezpośredni sposób przyczyniają się do postępu w medycynie, ponieważ obecnie jest to podstawowa metoda pozwalająca na zarejestrowanie nowych terapii. Badania kliniczne prowadzi się według ściśle określonych zasad aby zapewnić poszanowanie prawa i maksymalne bezpieczeństwo uczestników badania.

Warto wiedzieć 

Kto może wziąć udział w badaniu klinicznym? Każde badanie kliniczne prowadzone jest według ściśle określonych...

Bezpieczeństwo i prawa uczestnika 

Zasady i przepisy adania kliniczne prowadzi się według ściśle określonych zasad zgodnie z wymaganiami dokładnie opisanymi w polskich przepisach...

Dobra Praktyka Kliniczna (GCP) 

Dobra Praktyka Kliniczna (GCP) badaniach klinicznych najważniejsze jest bezpieczeństwo pacjenta i zabezpieczenie jego praw, dlatego...

Fazy badań klinicznych 

Cztery fazy badań klinicznych Badania kliniczne z użyciem produktów farmaceutycznych lub biotechnologicznych dzielimy zwykle na...

Innowacyjne leczenie chorych 

Twoja Przychodnia aktywnie uczestniczy w prowadzeniu badań klinicznych, w których pacjenci mają szansę na otrzymanie innowacyjnych leków, jeszcze niedostępnych w Polsce lub dostępnych, ale niefinansowanych przez NFZ. Badania z jednej strony przyczyniają się do rozwoju wiedzy i poszerzenia puli dostępnych w danej chorobie leków, z drugiej pozwalają na innowacyjne leczenie chorych, którzy nie odpowiedzieli na leczenie standardowe, czy dostępne w ramach systemu publicznej opieki zdrowotnej.

Udział w badaniu klinicznym jest zawsze dobrowolny, tzn. pacjent powinien podjąć samodzielnie decyzję o udziale w badaniu po dokładnym zapoznaniu się z wszystkimi potencjalnymi korzyściami i zagrożeniami związanymi z daną terapią po uzyskaniu szczegółowych i obiektywnych informacji z dokumentacji, a także od Badacza.

Kryteria włączenia do badania klinicznego

Należy pamiętać, że nie każda chętna osoba może zostać włączona do badania klinicznego. Każde badanie ma precyzyjnie określone tzw. kryteria włączenia oraz kryteria wykluczenia. Mówią one, jakie warunki należy spełniać, aby móc być włączonym do badania a jakie czynniki powodują, że w badaniu nie można wziąć udziału. Należy bardzo wyraźnie stwierdzić, że zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) wyłącznie lekarz prowadzący badanie (badacz) jest uprawniony do włączenia uczestnika do badania klinicznego, a więc to on podejmie ostateczną decyzję.

Aktualnie prowadzone badania 

Wstęp
Kryteria włączenia
Aktualne prowadzone badania