Chirurgiczne wycięcie zmiany skórnej wraz z badaniem histopatologicznym