Konsultacja + USG doppler tętnic szyjnych + Holter EKG lub RR