Konsultacja z próbą wysiłkową i echo serca (60 min.)