Konsultacja z USG transwaginalnym lub przez powłoki brzuszne