Założenie niehormonalnej wkładki wewnątrzmacicznej (cena z wkładką)