Czy można wziąć fakturę?

Istnieje możliwość wystawienia faktury imiennej na podstawie oryginału paragonu. Prośbę o wystawienie faktury należy przekazać rejestracji podczas rozliczenia po wizycie.