Pracuję w Twojej Przychodni Szczecińskim Centrum Medycznym
s

dr

Agata

Chromińska

Koordynator badań klinicznych

Koordynuje badania w jednostkach chorobowych