Agnieszka

Antczak-Krawczyk

Koordynator Badań Klinicznych

Koordynuje badania w jednostkach chorobowych

backbone
joints

Badania kliniczne

Spondyloartropatia osiowa

joints

Badania kliniczne

Twardzina

brain

Badania kliniczne

Padaczka (epilepsja)