Pracuję w Twojej Przychodni Nowosolskim Centrum Medycznym
ns

Anna

Majerska

Koordynator Badań Klinicznych

Koordynuje badania w jednostkach chorobowych