Pracuję w Twojej Przychodni Nowosolskim Centrum Medycznym
ns

Konsultuję w przychodni

Beata

Urbańska-Józak

Koordynator Administracyjno - Medyczny - Specjalista

Koordynuje badania w jednostkach chorobowych