Pracuję w Twojej Przychodni Szczecińskim Centrum Medycznym
s

Konsultuję w przychodni

prof. dr hab. n. med.

Dariusz

Bielicki

specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Poznajmy się

Jest absolwentem V Liceum Ogólnokształcącego oraz Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Dyplom lekarza otrzymał w 1983 roku. Od 1985 r. został zatrudniony na etacie naukowo-dydaktycznym w Klinice Gastroenterologii, tam przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej i naukowej od asystenta do profesora w 2012 roku. Ponadto od 1 marca 2000 roku, w wyniku reorganizacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 został kierownikiem Pracowni Endoskopowej Kliniki Gastroenterologii, a od 2011 roku pełni funkcję Lekarza Kierującego Kliniką Gastroenterologii. W 1991 roku uzyskał specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych, a w 1995 roku z gastroenterologii. W trakcie pracy przebywał na licznych stażach krajowych i zagranicznych(w Rostoku, Wiedniu, Ludwigsburgu, Hamburgu Tybindze, Brukseli) pogłębiając swoje umiejętności z zakresu gastroenterologii i endoskopii. W 1992 r. otrzymał stopień doktora a w 2002 r. doktora habilitowanego nauk medycznych.

Dorobek naukowy Profesora obejmuje kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych. Brał udział w licznych zjazdach i konferencjach naukowych zarówno w kraju jak i zagranicą. Od kilkunastu lat aktywnie uczestniczy w programach dotyczących profilaktyki raka jelita grubego, wykonując zarówno badania kolonoskopowe, jak i biorąc udział w programach i prelekcjach poświęconych prewencji i profilaktyce tego nowotworu na terenie Szczecina. Zainteresowania naukowe profesora Bielickiego koncentrują się na doskonaleniu diagnostyki stanów zapalnych i nowotworów przewodu pokarmowego oraz na ocenie czynników prognostycznych i predykcyjnych w tych nowotworach. Pozostałe tematy badawcze dotyczą występowania kryptosporydiozy u chorych z rakiem jelita grubego, roli czynników rokowniczych i predykcyjnych dla chemioterapii raka jelita grubego oraz roli enzymów zapalnych w ocenie ryzyka transformacji złośliwej polipów jelita grubego.

Za swoją działalność naukową otrzymał wielokrotnie nagrody indywidualne i zespołowe oraz odznaczenia państwowe i regionalne. Profesor Bielicki jest członkiem Szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich oraz Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.

Umów wizytę 

Zaznacz rodzaj wizyty i wybierz termin

intestine - ikonka

Konsultacje gastroenterologiczne - prof. dr hab. n. med. Dariusz Bielicki

Szczecin
Imię *
Nazwisko *
Email *
Telefon *