Pracuję w Twojej Przychodni Poznańskim Centrum Medycznym
p

Przyjmuję tylko w ramach badań klinicznych

dr n. med.

Agata

Wytyk-Nowak

lekarz chorob wewnętrznych i specjalista reumatologii