Pracuję w Twojej Przychodni Szczecińskim Centrum Medycznym
s

Konsultuję w przychodni

Iwona

Kościkiewicz

Koordynator Administracyjno-Medyczny

Koordynuje badania w jednostkach chorobowych