Pracuję w Twojej Przychodni Nowosolskim Centrum Medycznym
ns

Kinga

Sądowska

Młodszy Koordynator Badań Klinicznych

Koordynuje badania w jednostkach chorobowych

lungs

Badania kliniczne

Włóknienie Idiopatyczne Płuc