Pracuję w Twojej Przychodni Nowosolskim Centrum Medycznym
ns

Przyjmuję tylko w ramach badań klinicznych

lek. med.

Anna

Derda-Kawka

specjalista chorób wewnętrznych, jest w trakcie specjalizacji z reumatologii