Pracuję w Twojej Przychodni Nowosolskim Centrum Medycznym
ns

Przyjmuję tylko w ramach badań klinicznych

lek. med.

Anna

Polańska-Eisler

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista pulmonolog