Pracuję w Twojej Przychodni Szczecińskim Centrum Medycznym
s

Znieczulam do badań i zabiegów

lek. med.

Małgorzata

Białożyńska-Sadowska

specjalista anestezjolog