Pracuję w Twojej Przychodni Szczecińskim Centrum Medycznym
s

Znieczulam do badań i zabiegów

lek. med.

Sylwia

Karasińska-Milchert

specjalista anestezjolog