Pracuję w Twoja Przychodnia Hanza
H

Konsultuję w przychodni

lek. med.

Mateusz

Sroczyński

specjalista kardiolog

Poznajmy się

Specjalista kardiolog. Od wielu lat pracuję w Oddziale Kardiologii Inwazyjnej SPWSZ w Szczecinie, w którym odbyłem szkolenie specjalizacyjne z kardiologii. Poza pracą w Oddziale opiekuję się swoimi pacjentami w Przyszpitalnej Poradni Kardiologicznej SPWSZ, a wcześniej także w Poradni Kardiologicznej Szpitala w Pyrzycach.

W swojej codziennej pracy szczególnie interesuję się kardiologią zabiegową – inwazyjną diagnostyką chorób serca i naczyń, leczeniem zabiegowym choroby wieńcowej oraz przeznaczyniowym zamykaniem ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej (przetrwałego otworu owalnego i ASD II). W ramach opieki nad pacjentem ambulatoryjnym w poradni wykonuję m.in. badania USG serca, 24h badania HolterEKG, APBM (holter ciśnieniowy) i próby wysiłkowe.

Moim dodatkowym zainteresowaniem zawodowym jest prowadzenie szkoleń z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, akredytowanych przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji, ucząc personel medyczny postępowania z pacjentami w stanie zagrożenia życia.

Cały czas pogłębiam wiedzę, regularnie uczestnicząc w szkoleniach echokardiograficznych oraz kongresach naukowych (np. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i innych).

Umów wizytę 

Zaznacz rodzaj wizyty i wybierz termin

kardiologia

Konsultacje kardiologiczne - lek. med. Mateusz Sroczyński

Szczecin
Imię *
Nazwisko *
Email *
Telefon *