Pracuję w Twoja Przychodnia Hanza
H

Konsultuję w przychodni

lek. med.

Rafał

Rudzik

specjalista kardiolog

Poznajmy się

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, studia ukończyłem w 2014 roku z wyróżnieniem. W 2016 roku rozpocząłem specjalizację z kardiologii na Oddziale Kardiologii i Kardiologii Inwazyjnej Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Egzamin specjalizacyjny z kardiologii zdałem w kwietniu 2022 r., uzyskując ocenę bardzo dobrą z egzaminu ustnego.

Wiosną bieżącego roku złożyłem pracę doktorską z zakresu ostrych zespołów wieńcowych, oczekuję na jej obronę. Ponadto jestem autorem i współautorem prac badawczych oraz publikacji naukowych. Swoją wiedzę pogłębiam uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach w zakresie USG układu krążenia w m.in. Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii. Podczas pracy w szpitalu szkoliłem się w kierunku implantacji stymulatorów oraz wykonywałem badania koronarograficzne.

Aktualnie zajmuję się diagnostyką i leczeniem choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca, wad zastawkowych, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii. W swoich gabinetach oferuję pełen zakres nieinwazyjnej diagnostyki chorób serca (holter EKG, holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, ECHO serca, badanie EKG) oraz kwalifikację do: koronarografii/PTCA, ablacji, implantacji stymulatora/ICD/CRT.

Umów wizytę 

Zaznacz rodzaj wizyty i wybierz termin

kardiologia

Konsultacja kardiologiczna Rafał Rudzik

Szczecin
Imię *
Nazwisko *
Email *
Telefon *