Pracuję w Twojej Przychodni Szczecińskim Centrum Medycznym
s

mgr

Roksana

Danicka

Koordynatora badań klinicznych

Koordynuje badania w jednostkach chorobowych