Pracuję w Twojej Przychodni Nowosolskim Centrum Medycznym
ns

Weronika

Adamczak

Koordynator badań klinicznych - Specjalista

Koordynuje badania w jednostkach chorobowych

joints

Badania kliniczne

Łuszczycowe zapalenie stawów w postaci osiowej

joints

Badania kliniczne

Łuszczycowe zapalenie stawów