...
Zadbaj o swoje 
piękno 
ciało 
już teraz!

Echo serca

Czym jest echo serca?

Echo serca jest nieinwazyjnym i bezbolesnym badaniem diagnostycznym, wykorzystującym technikę ultrasonograficzną. Umożliwia uzyskanie obrazu struktur serca, a tym samym ocenę funkcjonowania mięśnia, zastawek serca i jego wymiarów.

Echo serca - co to za badanie?

Echo serca to potoczna nazwa echokardiografii serca. Badanie znane jest również pod nazwami UKG, czy USG serca. Echo serca jest podstawowym narzędziem diagnostyki wykorzystywanym na szeroką skalę w kardiologii. Jest badaniem bezpiecznym, bezbolesnym i nieinwazyjnym. Wykorzystuje się je w diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego i monitorowaniu ich przebiegu. Metoda ta od wielu lat uznawana jest za złoty standard w szeroko pojętej diagnostyce kardiologicznej.

Diagnostyka obrazowa

Echo serca należy do badań z zakresu diagnostyki obrazowej i wykorzystuje fale ultradźwiękowe, które emitowane są przez głowicę aparatu. Na podstawie powracających do głowicy ultradźwięków odbitych od tkanek serca powstaje obraz widziany na ekranie, czyli „echo” serca. W echokardiografii wykorzystywane są ultradźwięki o częstotliwości od 1 do 10 MHz, będące niesłyszalnymi dla ludzkiego ucha. Uzyskany w trakcie badania obraz można wydrukować bądź zapisać w formie video.

Do badania echokardiograficznego wykorzystywane są zaawansowane technologicznie aparaty USG. Wymagania dla tych urządzeń są wyższe niż w wielu innych dziedzinach medycyny. Podstawową trudnością jest stały ruch badanych tkanek – serce znajduje się w ciągłym ruchu. Innym utrudnieniem jest położenie serca – w klatce piersiowej, pośród wypełnionych powietrzem płuc.

W większości sytuacji nowoczesne aparaty umożliwiają uzyskanie dokładnego obrazu mięśnia sercowego. W innych wypadkach wykonywane jest echo serca z wykorzystaniem sondy przezprzełykowej.

Jakie są typy badania?

Istnieje kilka rodzajów badania echokardiograficznego. Są to m. in.:

Przezklatkowe
wykonywane najczęściej, polegające na przykładaniu głowicy aparatu do przedniej powierzchni klatki piersiowej
 
 
Przezprzełykowe (TEE)

sonda echokardiogramu wprowadzana jest przez gardło do przełyku, dzięki czemu znajduje się w bliskiej odległości od serca; obraz uzyskiwany w badaniu TEE jest bardzo wyraźny i niezakłócony przez warunki anatomiczne, tj. otyłość, deformacje klatki piersiowej; badanie wymaga zastosowania środka znieczulającego gardło lub środków uspokajających

 
 
Wysiłkowe, obciążeniowe (Stress echo):

wykorzystuje dwie metody diagnostyczne: elektrokardiografię wysiłkową (próbę wysiłkową EKG) i badanie echokardiograficzne serca (echo serca). Wykonywane jest w warunkach podwyższonego zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen; warunki te uzyskuje się poprzez poddanie pacjenta wysiłkowi fizycznemu lub za pomocą leków

Jaki obraz daje badanie elektrokardiograficzne?

Echo serca jest złożonym badaniem diagnostycznym. Dzięki zastosowaniu kilku systemów technologicznych tj. echokardiografii jednowymiarowej, dwuwymiarowej (2D) i dopplerowskiej, ultrasonografia umożliwia:

  • ocenę budowy serca, jego położenie, wymiary, grubość i proporcje jam serca
  • ocenę dużych naczyń krwionośnych
  • wykrycie wad serca (wrodzonych lub nabytych)
  • weryfikację prawidłowości pracy zastawek serca, ich budowę oraz przepływy
  • sprawdzenie pracy mięśnia sercowego
  • pomiar parametrów opisujących pracę serca
  • ocenę przepływu krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń wychodzących z serca
  • wykrycie obecności guzów
 

Jakie są wskazania do wykonania USG serca?

Zazwyczaj echokardiografię wykonuje się m. in. u osób z objawami lub potwierdzonymi chorobami układu sercowo naczyniowego. Echo serca pozwala diagnostykę i monitorowanie przebiegu chorób układu krążenia i ocenę skuteczność terapii.

Pamiętaj!

echo serca jest badaniem bezbolesnym, nieinwazyjnym i bezpiecznym!

obecnie echo serca uznawane jest za złoty standard diagnostyczny w kardiologii!

badanie trwa od 15 do 30 minut!

USG serca nie wymaga specjalnego przygotowania!