...
Zadbaj o swoje 
piękno 
ciało 
już teraz!

Holter ciśnieniowy, holter RR, ABMP

Holter ciśnieniowy, holter RR, ABMP (ambulatory blood pressure monitoring)

Holter RR (tzw. ciśnieniowy) to  jedno z najpopularniejszych badań kardiologicznych, polegające na całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego. Badanie opiera się na wielokrotnych  pomiarach ciśnienia tętniczego przeprowadzanych w ciągu całej doby za pomocą aparatu noszonego stale przez pacjenta. Wynik holtera ciśnieniowego traktowany jest jako bardziej wiarygodny, niż pojedynczy wynik badania przeprowadzanego w trakcie konsultacji kardiologicznej lub samokontrola prowadzona przez chorego. Po zakończeniu badania wyniki pomiarów przetwarzane są przez dedykowany program komputerowy, pozwalając określić wiele parametrów ciśnienia tętniczego w określonych przedziałach czasu. Wyniki analizowane i opisywane są przez lekarza kardiologa. Na podstawie badania możliwe jest wnikliwe przeanalizowanie wykresu wartości RR, a następnie ustalenie właściwego leczenia.  Ponadto badanie umożliwia odróżnienie właściwego nadciśnienia tętniczego od tzw. „nadciśnienia białego fartucha”.

Czym jest holter RR?

Holter RR to przenośny aparat, wyposażony w mankiet, zakładany na ramię pacjenta oraz w urządzenie rejestrujące, zapisujące w pamięci każdy dokonany pomiar ciśnienia. Urządzenie można nosić przez cały czas trwania pomiaru swobodnie przy pasie. Holter RR mierzy wartość ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, a także częstotliwość rytmu serca. Urządzenie wyposażone jest także w przycisk, który pozwala na dokonanie pomiaru ciśnienia w sytuacjach nagłych, np. gdy samopoczucie pacjenta ulega pogorszeniu.

Jak przebiega badanie?

Urządzenie montowane jest przez personel medyczny.  W trakcie trwania pomiarów mankietu aparatu nie wolno ściągać ani przekładać. Mankiet napompowuje się automatycznie w regularnych odstępach czasu – co 15 minut w ciągu dnia, co 30 minut w nocy.

By badanie było miarodajne, istotne jest, by pacjent funkcjonował normalnie i wykonywał codzienne czynności. Powinien również przyjmować wszystkie zażywane na co dzień leki, jeżeli lekarz nie zadecyduje inaczej.
Aparatu nie wolno narażać na kontakt z wodą lub wilgocią w trakcie wykonywania czynności higienicznych. Podczas wykonywania pomiaru ciśnienia ręka powinna być wyprostowana, by nie zaburzać pomiarów.

Lekarz może poprosić pacjenta o prowadzenie dzienniczka, w którym odnotowywane będą wszelkie wykonywane czynności (marsz, bieg, silne zdenerwowanie), pory snu (drzemki, początek i zakończenie snu nocnego), pory zażywania leków oraz wszelkich pojawiających się dolegliwości.

Jak się przygotować do badania holterem RR?

Badanie holterem ciśnieniowym nie wymaga specjalistycznych przygotowań.
Na wizytę warto ubrać koszulkę z krótkim rękawem, by umożliwić swobodne założenie mankietu na ramię. Mankiet musi mieć kontakt ze skórą pacjenta.

Jakie są wskazania do wykonania Holtera ciśnieniowego?

  • diagnostyka nadciśnienia tętniczego
  • ocena skuteczności stosowanego leczenia
  • odróżnienie właściwego nadciśnienia tętniczego (tzw. pierwotnego) od „nadciśnienia białego fartucha”
  • ocena wartości ciśnienia w czasie codziennej aktywności
  • wykrycie nagłych zmian ciśnienia
  • znalezienie przyczyny występujących u pacjenta objawów
     
     

Jakie są przeciwwskazania do wykonania holtera ciśnieniowego?

Nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonania badania. Badanie jest nieinwazyjne i bezpieczne. Holter ciśnieniowy można wykonywać niezależnie od wieku i stanu zdrowia pacjenta. Badanie może być również wykonywane u kobiet w ciąży.