...
Zadbaj o swoje 
piękno 
ciało 
już teraz!

Leczenie biologiczne

Leczenie biologiczne to nowoczesna forma farmakoterapii, stanowiąca znaczące osiągnięcie w dziedzinie biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej. W dużym uproszczeniu, terapia ta ma za zadanie zastąpić nieprawidłowo działający układ immunologiczny. Leczenie biologiczne okazało się skuteczne w leczeniu chorób, wobec których stosowane wcześniej farmaceutyki były nieefektywne. Wielu cierpiących na schorzenia reumatyczne, dermatologiczne czy autoimmunologiczne dzięki tym lekom może istotnie i długoterminowo poprawić jakość swojego życia.

Produkty stosowane w ramach leczenie biologicznego

W ramach leczenia biologicznego stosowane są produkty lecznicze, zawierające czynne biologicznie substancje, takie jak peptydy lub białka. Związki te uzyskuje się w procesach zaawansowanych technik molekularnych. Ich specyficznie działanie umożliwia naśladowanie funkcji właściwych białek ludzkich lub przeciwciał, zapewniając tym samym wysoką, celowaną skuteczność w leczeniu różnych schorzeń oraz stosunkowo niewielką inwazyjność dla naszego organizmu.

Leczenie biologiczne choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Jeszcze kilkanaście lat temu leczenie biologiczne choroby Leśniowskiego- Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego zarezerwowane było dla zaledwie kilkuset pacjentów w Polsce, którzy ze względu na najcięższą formę choroby mogli skorzystać z tej nowoczesnej metody leczenia. Nieustanne osiągnięcia współczesnej medycyny sprawiają, że leczenie biologiczne choroby Leśniowskiego- Crohna, nazywane także terapią celowaną, jest obecnie dostępne dla coraz większej liczby Pacjentów, którzy mogą leczyć się bezpłatnie.

Ta wyjątkowo skuteczna metoda leczenia stosowana jest przede wszystkim u Pacjentów w zaawansowanym stadium choroby, u których leczenie pierwszego rzutu nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Dodatkowo, leki biologiczne cechuje wysoka swoistość, co istotnie ogranicza występowanie ewentualnych działań niepożądanych.
Obecnie dostępnych jest wiele grup leków biologicznych i małocząsteczkowych, a na rynku medycznym stale trwają badania nad nowymi preparatami.

Do leków biologicznych zaliczają się

inhibitory TNF- alfa

infliksimab oraz adalimumab,

inhibitory Interleukiny 12 i 23

ustekinumab

antyintegryny

wedolizumab

Natomiast leki małocząsteczkowe obejmują:

inhibitory kinazy JAK

tofacitinib

Aktualnie najczęściej stosowanymi lekami biologicznymi u Pacjentów zmagających się z chorobą Leśniowskiego- Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego są te należące do grupy inhibitorów TNF-alfa.

Warto podkreślić, że liczne badania potwierdzają największą skuteczność infliksimabu (inhibitor TNF- alfa) w terapii zaawansowanej postaci choroby Leśniowskiego- Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Jest to preparat, który nie wykazuje istotnych działań niepożądanych podczas regularnego stosowania, co sprawia, że jest lekiem bezpiecznym, a co najważniejsze – gwarantuje długotrwałą remisję choroby.

Infliksimab jest najskuteczniejszym lekiem biologicznym w przyspieszeniu gojenia się błony śluzowej jelita. W przypadku zaistnienia potrzeby szybkiego i skutecznego działania, infliksimab uważany jest za lek pierwszego wyboru, a także w postaci przetokowej choroby Leśniowskiego- Crohna oraz w przypadku manifestacji pozajelitowych (np. stawowych, skórnych).

Schemat wizyt dla pacjenta na
12 miesięcy

Kwalifikacja do leczenia
Badania z krwi OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
EKG RTG płuc Test ciążowy z moczu
Pierwsza konsultacja lekarska
Pacjent udaje się na pierwszą konsultację lekarską z kompletem badań.
Tydzień 0
W przypadku pomyślnych wyników następuje podanie dożylne leku infliximab (wlew)
Tydzień 2
(dwa tygodnie po ostatnim podaniu leku)

konsultacja lekarska podanie dożylne leku infliximab
Tydzień 6
(4 tygodnie po ostatnim podaniu leku)

test ciążowy z moczu podanie leku w postaci pena do zastrzyku podskórnego wydanie drugiego pena z lekiem do samodzielnego podania po kolejnych dwóch tygodniach samodzielnie w domu (jest możliwość wyboru podaży leku w penie przez personel medyczny w przychodni)
Tydzień 8
podanie samodzielne leku w domu lub w przychodni
Tydzień 10
Badania z krwi OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza
Konsultacja lekarska
Pacjent udaje się na konsultację lekarską z kompletem badań.

W przypadku pomyślnych wyników następuje podanie leku w postaci pena do zastrzyku podskórnego lub wydanie dwóch penów do samodzielnego podania w domu przez pacjenta
Tydzień 12
podanie samodzielne leku w domu lub w przychodni
Tydzień 14
test ciążowy z moczu podanie leku w postaci pena do zastrzyku podskórnego wydanie drugiego pena z lekiem do samodzielnego podania po kolejnych dwóch tygodniach samodzielnie w domu (jest możliwość wyboru podaży leku w penie przez personel medyczny w przychodni)
Tydzień 16
podanie samodzielne leku w domu lub w przychodni
Tydzień 18
test ciążowy z moczu podanie leku w postaci pena do zastrzyku podskórnego wydanie drugiego pena z lekiem do samodzielnego podania po kolejnych dwóch tygodniach samodzielnie w domu (jest możliwość wyboru podaży leku w penie przez personel medyczny w przychodni)
Tydzień 20
podanie samodzielne leku w domu lub w przychodni
Tydzień 22
Badania z krwi OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza
Konsultacja lekarska
Pacjent udaje się na konsultację lekarską z kompletem badań.

W przypadku pomyślnych wyników następuje podanie leku w postaci pena do zastrzyku podskórnego lub wydanie dwóch penów do samodzielnego podania w domu przez pacjenta
Tydzień 24
podanie samodzielne leku w domu lub w przychodni
Tydzień 26
test ciążowy z moczu podanie leku w postaci pena do zastrzyku podskórnego wydanie drugiego pena z lekiem do samodzielnego podania po kolejnych dwóch tygodniach samodzielnie w domu (jest możliwość wyboru podaży leku w penie przez personel medyczny w przychodni)
Tydzień 28
podanie samodzielne leku w domu lub w przychodni
Tydzień 30
test ciążowy z moczu podanie leku w postaci pena do zastrzyku podskórnego wydanie drugiego pena z lekiem do samodzielnego podania po kolejnych dwóch tygodniach samodzielnie w domu (jest możliwość wyboru podaży leku w penie przez personel medyczny w przychodni)
Tydzień 32
podanie samodzielne leku w domu lub w przychodni
Tydzień 34
Badania z krwi OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza
Konsultacja lekarska
Pacjent udaje się na konsultację lekarską z kompletem badań.

W przypadku pomyślnych wyników następuje podanie leku w postaci pena do zastrzyku podskórnego lub wydanie dwóch penów do samodzielnego podania w domu przez pacjenta
Tydzień 36
podanie samodzielne leku w domu lub w przychodni
Tydzień 38
test ciążowy z moczu podanie leku w postaci pena do zastrzyku podskórnego wydanie drugiego pena z lekiem do samodzielnego podania po kolejnych dwóch tygodniach samodzielnie w domu (jest możliwość wyboru podaży leku w penie przez personel medyczny w przychodni)
Tydzień 40
podanie samodzielne leku w domu lub w przychodni
Tydzień 42
test ciążowy z moczu podanie leku w postaci pena do zastrzyku podskórnego wydanie drugiego pena z lekiem do samodzielnego podania po kolejnych dwóch tygodniach samodzielnie w domu (jest możliwość wyboru podaży leku w penie przez personel medyczny w przychodni)
Tydzień 44
podanie samodzielne leku w domu lub w przychodni
Tydzień 46
Badania z krwi OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza
EKG RTG płuc Test ciążowy z moczu
Konsultacja lekarska
Pacjent udaje się na konsultację lekarską z kompletem badań.

W przypadku pomyślnych wyników następuje podanie leku w postaci pena do zastrzyku podskórnego lub wydanie dwóch penów do samodzielnego podania w domu przez pacjenta
Tydzień 48
podanie samodzielne leku w domu lub w przychodni
Miesiąc 0
Miesiąc 1
Miesiąc 1
Miesiąc 2
Miesiąc 2
Miesiąc 3
Miesiąc 3
Miesiąc 4
Miesiąc 4
Miesiąc 5
Miesiąc 5
Miesiąc 6
Miesiąc 6
Miesiąc 7
Miesiąc 7
Miesiąc 8
Miesiąc 8
Miesiąc 9
Miesiąc 9
Miesiąc 10
Miesiąc 10
Miesiąc 11
Miesiąc 11
Miesiąc 12
Miesiąc 12
Tydzień 0
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 2
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 4
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 6
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 8
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 10
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 12
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 14
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 16
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 18
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 20
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 22
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 24
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 26
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 28
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 30
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 32
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 34
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 36
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 38
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 40
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 42
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 44
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 46
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Tydzień 48
wizyta lekarska OB. CRP morfologia mocznik kreatynina bilirubina ALT, AST GGTP elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń całkowity) glukoza anty-HCV anty-HIV Quantiferon HBsAg anty-Hbs anty-HBc total test ciążowy z moczu* EKG RTG klatki piersiowej konsultacja pulmonologiczna*** podanie leku- infliximab i.v./wstrzykiwacz Clostririum difficile- antygen i toksyna- rota- i norovirusy CMV EBV
Miesiąc 0
Miesiąc 1
Miesiąc 1
Miesiąc 2
Tydzień 0
Ppierwsza konsultacja lekarska
- kwalifikacja do leczenia

Badania do wykonania:
badania z krwi - OB - HCV itp. RTG płuc test ciążowy z moczu
W przypadku pomyślnych wyników następuje podanie dożylne leku infliximab (wlew)
Tydzień 2
konsultacja lekarska podanie dożylne leku infliximab
Tydzień 6
test ciążowy z moczu podanie leku w postaci pena do zastrzyku podskórnego wydanie drugiego pena z lekiem do samodzielnego podania po kolejnych dwóch tygodniach samodzielnie w domu (jest możliwość wyboru podaży leku w penie przez personel medyczny w przychodni)
Tydzień 8
podanie samodzielne leku w domu lub w przychodni

Miesięczny koszt terapii - 1600 zł