...
Zadbaj o swoje 
piękno 
ciało 
już teraz!

Nietrzymanie moczu (NTM)

Co to jest NTM?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS) nietrzymanie moczu (NTM) to niezależny od woli wyciek moczu przez cewkę moczową, który w efekcie stanowi problem socjalny i higieniczny.

Nietrzymanie moczu to jeden z bardziej rozpowszechnionych problemów współczesnego społeczeństwa. Według statystyk dotyka on ok. 10 – 15% każdego społeczeństwa, co w polskich realiach stanowi około 4 milionów osób, w większości kobiet.

Na dolegliwość tą narażeni są wszyscy – bez względu na wiek i płeć. Grupy szczególnie narażone to: kobiety po porodach i w okresie menopauzalnym oraz osoby w podeszłym wieku.

NTM - choroba społeczna

Według WHO choroba, na którą cierpi minimum 5 procent społeczeństwa, ma status choroby społecznej. Zgodnie z definicją – choroba społeczna to schorzenie przewlekłe, szeroko rozpowszechnione w społeczności, które ogranicza możliwość wykonywania podstawowych zadań życiowych np. pracy, wymaga długiej regularnej opieki lekarskiej, jest trudno wyleczalne, stanowi problem dla całego społeczeństwa.

Nietrzymanie moczu z całą pewnością można zaliczyć do chorób społecznych. Nietrzymanie moczu może być objawem wielu schorzeń i w zależności od przyczyny może mieć różne rodzaje oraz występować z różnym nasileniem.

Najczęściej występujące rodzaje NTM:

 • Wysiłkowe nietrzymanie moczu
 • Nietrzymanie moczu z parcia (tak zwany pęcherz nadreaktywny)
 • Mieszane nietrzymanie moczu (połączenie wysiłkowego NTM oraz nietrzymania moczu z parcia)

Twoja Przychodnia oferuje państwu zarówno dostęp do najlepszych specjalistów zajmujących się problemem nietrzymania moczu, możliwość wykonania kompleksowego badania urodynamicznego na najwyższej jakości aparacie Dellphis IP, leczenie farmakologiczne nadreaktywnego pęcherza, kwalifikację do bezpłatnego leczenia operacyjnego, jak i możliwość leczenia zachowawczego u terapeuty zajmującego się problemem terapii wysiłkowego nietrzymania moczu.

Diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu

Nietrzymanie moczu jest częstą i uciążliwą chorobą występującą u kobiet. Dolegliwość ta jest przewlekła i może być objawem innej poważnej choroby, a nieleczona powoduje liczne powikłania. Zaburzenia nietrzymania moczu leczymy dwoma metodami – zachowawczą i operacyjną – stosowanymi w zależności od stadium rozwoju choroby. Do wybrania odpowiedniej metody leczenia niezbędne jest przeprowadzenie badania urodynamicznego. Badanie to przeprowadzane jest za pomocą specjalnego aparatu i polega na ocenie funkcjonowania dolnego odcinka dróg moczowych.

Leczenie zachowawcze nietrzymania moczu

Leczenie tej postaci nietrzymania moczu, zwłaszcza na jego początkowym etapie, powinno być leczeniem zachowawczym. Zachowawcze metody leczenia WNM polegają głównie na rehabilitacji mięśni dna miednicy (zapoczątkowane przez dr Arnolda Kegla). Inne metody leczenia zachowawczego obejmują postępowanie protetyczne (pessaria, inserty dopochwowe), terapię behawioralną, zmianę stylu życia. Twórcy metod leczenia operacyjnego tego schorzenia zalecają, aby WNM nie operować bez wstępnych prób intensywnego leczenia zachowawczego. Dopiero po wyczerpaniu dostępnych sposobów terapii zachowawczej powinno być zastosowane leczenie operacyjne.

Niewątpliwymi zaletami leczenia zachowawczego są również: niska cena, brak objawów ubocznych oraz fakt, że nie przekreślają one ewentualnego przyszłego leczenia operacyjnego, a wręcz poprawiają jego skuteczność.

Jak rozpocząć leczenie zachowawcze nietrzymania moczu?

Pierwszy krok to wizyta u terapeuty, która obejmuje następujące zagadnienia profilaktyki i terapii zachowawczej wysiłkowego nietrzymania moczu:

 • wywiad
 • przedstawienie przyczyn nietrzymania moczu
 • sposoby zmiany stylu życia
 • nauka świadomego napinania mięśni dna miednicy
 • program ćwiczeń mięśni dna miednicy
 • czynności i pozycje pogłębiające nietrzymanie moczu oraz korekcja szkodliwych nawyków
 • badanie mięśni posturalnych wpływających na statykę miednicy
 • ćwiczenia rozluźniające mięśnie posturalne
 • terapia behawioralna

Każdy rodzaj Nietrzymania Moczu wymaga odmiennego leczenia. Jak sprawdzić, jaki rodzaj Nietrzymania Moczu dotyczy Ciebie?

W tym celu należy wykonać badanie urodynamiczne. Twoja Przychodnia – Szczecińskie Centrum Medyczne jest pierwszą placówką w Szczecinie wyspecjalizowaną w diagnostyce i leczeniu NTM. Posiadamy profesjonalny aparat Delphis IP, służący do oceny fizjologiczno-neurologicznej dolnego odcinka układu moczowego.

Jak leczyć NTM spowodowane nadreaktywnością pęcherza?

Obecnie stosuje się leczenie farmakologiczne, refundowane na podstawie odbytego badania urodynamicznego oceniającego czynność dróg moczowych w trakcie napełniania oraz opróżniania pęcherza.

Jak leczyć wysiłkowe NTM, jeśli terapia zachowawcza nie przynosi rezultatów?

W przypadku niepowodzenia leczenia zachowawczego lub w ciężkich przypadkach wysiłkowego NTM stosuje się wiele rodzajów leczenia operacyjnego, z czego najmniej inwazyjne są zabiegi laparoskopowe, polegające na założeniu odpowiedniego rodzaju taśm podtrzymujących szyję pęcherza i/lub cewkę moczową. Obecnie najczęściej stosowane są syntetyczne teśmy TVT i TOT.

Kwalifikacji do leczenia operacyjnego dokonuje lekarz specjalista (głównie ginekolog) na podstawie rozmowy z pacjentem, badania ginekologicznego oraz pełnego badania urodynamicznego.

Twoja Przychodnia – Szczecińskie Centrum Medyczne oferuje państwu zarówno dostęp do najlepszych specjalistów zajmujących się problemem Nietrzymania Moczu, możliwość wykonania kompleksowego badania urodynamicznego na najwyższej jakości aparacie Dellphis IP, leczenie farmakologiczne nadreaktywnego pęcherza, kwalifikację do bezpłatnego leczenia operacyjnego, jak i możliwość leczenia zachowawczego u terapeuty zajmującego się problemem terapii 

Kompleksowa diagnostyka nietrzymania moczu

Diagnostykę wykonujemy w naszej przychodni w Szczecinie na ul. Słowackiego 19 oraz we współpracujących z nami placówkach.

Obecnie nie prowadzimy rekrutacji w tej jednostce chorobowej.