Przewlekły wyprysk dłoni

Jeśli spełniasz poniższe kryteria, potencjalnie kwalifikujesz się do udziału w badaniu

  • Wiek od 18 lat
  • ciężka postać choroby
  • wcześniejsze leczenie sterydami

Zgłoś swój udział w badaniu klinicznym


Niestety nie możesz wziąć udziału w badaniu, jeżeli nie spełniasz powyższych warunków.

Imię i nazwisko *
Email *
Telefon *
Dodatkowe informacje dla lekarza *

Koordynator badania

Pracuję w Twojej Przychodni Szczecińskim Centrum Medycznym
s

mgr inż.

Małgorzata

Ziemiańska

Młodszy koordynator badań klinicznych