Włóknienie Idiopatyczne Płuc

Jeśli spełniasz poniższe kryteria, potencjalnie kwalifikujesz się do udziału w badaniu

  • Wiek pacjenta min. 40 lat
  • udokumentowana diagnoza IPF

Zgłoś swój udział w badaniu klinicznym


Niestety nie możesz wziąć udziału w badaniu, jeżeli nie spełniasz powyższych warunków.

Imię i nazwisko *
Email *
Telefon *
Dodatkowe informacje dla lekarza *

Koordynator badania

Pracuję w Twojej Przychodni Nowosolskim Centrum Medycznym
ns

Kinga

Sądowska

Młodszy Koordynator Badań Klinicznych