Dla dzieci

Jeśli spełniasz poniższe kryteria, potencjalnie kwalifikujesz się do udziału w badaniu

  • Wiek od 3 do 18 lat
  • Obserwujesz krew w stolcu
  • Objawy: biegunki i bóle brzucha

Zgłoś swój udział w badaniu klinicznym


Niestety nie możesz wziąć udziału w badaniu, jeżeli nie spełniasz powyższych warunków.

Imię i nazwisko *
Imię i nazwisko opiekuna *
Stopień pokrewieństwa *
Email *
Telefon *
Dodatkowe informacje dla lekarza *

Koordynator badania

Pracuję w Twojej Przychodni Szczecińskim Centrum Medycznym
s

dr

Linda

Walińska

Koordynator badań klinicznych - Specjalista