Pracuję w Twojej Przychodni Nowosolskim Centrum Medycznym
ns

Natalia

Izydorczyk

Młodszy Koordynator Badań Klinicznych

Koordynuje badania w jednostkach chorobowych

back-pain
joints

Badania kliniczne

Zapalenie skórno mięśniowe

lungs

Badania kliniczne

POChP