Łuszczycowe zapalenie stawów w postaci osiowej

Jeśli spełniasz poniższe kryteria, potencjalnie kwalifikujesz się do udziału w badaniu

  • Wiek co najmniej 18 lat
  • diagnoza postawiona co najmniej 6 miesięcy wstecz
  • obecny ból (zapalenie) kręgosłupa

Zgłoś swój udział w badaniu klinicznym


Niestety nie możesz wziąć udziału w badaniu, jeżeli nie spełniasz powyższych warunków.

Imię i nazwisko *
Email *
Telefon *
Dodatkowe informacje dla lekarza *

Koordynator badania

Pracuję w Twojej Przychodni Nowosolskim Centrum Medycznym
ns

Weronika

Adamczak

Koordynator badań klinicznych - Specjalista

Pracuję w Twojej Przychodni Poznańskim Centrum Medycznym
p

Natalia

Kasprzyk

Koordynator badań klinicznych