Image
Projekt „ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM - bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego realizowane przez placówkę Twoja Przychodnia Szczecińskie Centrum Medyczne” realizowany przez UROMED JAKUB KOTERAS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.06.00.00. Rynek pracy, Działanie RPZP.06.08.00 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Wartość projektu: 2 250 886,37 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 1 913 253,41 zł

W związku z przystąpieniem naszej firmy do projektu pn. "ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM - bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego realizowane przez placówkę Twoja Przychodnia Szczecińskie Centrum Medyczne" 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z załączonymi informacjami: