W związku z przystąpieniem naszej firmy do projektu pn. "ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM - bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego realizowane przez placówkę Twoja Przychodnia Szczecińskie Centrum Medyczne" 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych

zapraszamy Państwa do zapoznania się z załączonymi informacjami: